O firmie

Spółka "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. powstała w 1996r. z inicjatywy 102 kupców, przedsiębiorców i organizacji kupieckich regionu łódzkiego w celu utworzenia profesjonalnego, spełniającego wymagania i standardy międzynarodowe centrum hurtowego handlu żywnością i płodami rolnymi dla makroregionu łódzkiego. 
Efektem podjętych działań było wybudowanie największego Rolnego Rynku Hurtowego w regionie łódzkim ŁRH "Zjazdowa" S.A. Spółka "CENTRUM KUPIECTWA" S.A. jest obecnie największym po gminie Łódź akcjonariuszem tego rynku. Stworzony przez spółkę układ partnerski z gminą przyniósł wymierne efekty.

Spółka prowadzi następujące działania gospodarcze:

  • Poddzierżawa powierzchni handlowych na terenie ŁRH "Zjazdowa" S.A.
  • Świadczenie usług w zakresie sprzątania mechanicznego i ręcznego terenów otwartych oraz obiektów handlowych, magazynowych, przemysłowych i innych obiektów kubaturowych.
  • Sprzedaż hurtowa warzyw i owoców, pośrednictwo handlowe.
  • Całoroczna sprzedaż bananów z własnej dojrzewalni zlokalizowanej na terenie  ŁRH "Zjazdowa" S.A.
  • Świadczenie usługi dojrzewania bananów.
  • Działalność na rynku kapitałowym.

Dane z rejestru Sądowego Nr KRS 0000023483 Kapitał Zakładowy - 1 286 000,00

Kontakt

 

   

O nas

Centrum Kupiectwa SA